ขอวิธีจัดการสวนมะนาวตาฮิติ แบบปลูกลงดินด้วยครับ

ขอวิธีจัดการสวนมะนาวตาฮิติ แบบปลูกลงดินด้วยครับ

3 Likes

สวนที่ไหน กี่ไร่ครับ

3 ไร่ ประมาณ250 ต้น ที่ อ.ภูเขียว อายุได้ 3 ปีครับ ปลูกแบบลงดินปล่อยไปตามธรรมชาติครับ

การทำสวนมะนาว ตาฮิติ
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน
2.ไถพรวนปรับพื้นที่
3.เตรียมหลุมแบบยกโคกระบยะปลูก 5X5 เมตร หรือ 4X4 เมตร
5.ลองก้นหลุมด้วย หินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5กิโลกรัมคลุกเคล้ากับดินหน้า2ใน3ของหลุม
6.แล้ววางต้นกล้ามะนาวลงในหลุมแล้วกลบดิน ปักไม้ยึดลำต้น พลางแสง ร่มเงา
7.รดน้ำทันที ต่อเนื่อง3 วันต่อจากนั้น 3วันครั้ง ยกเว้นฝนตกและความชื้นของดินขณะนั้น
8.การให้ปุ๋ย 15-15-15 หลังมะนาวแตกใบอ่อนแล้ว 300 กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่
ปี2 ใส่ 1.0 กิโลกรัม/ต้น ปีที่ 3 ใส่ 1.50 กิโลกรัม/ต้น