วิธีการปลูกเงาะ

วิธีการปลูกเงาะ

1 Like

วิธีการปลูกเงาะ

1.เป็นดินร่วนปนทราย
2.หน้าดินลึก1.5-2.เมตร
3.อินทรีย์วัตถุสูง
4.มีความเป็นกรด-ด่าง 5.5-6.5
5.สภาพอากาศโดยรอบมีความชื้นสูง มิฉะนั้นใบจะไหม้ได้ง่าย โตช้า
6.ทำการวิเคราะห์ดินก่อนที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
7.ไถผาน 3 ตากดิน 1เดือน
8.ไถพรวนปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน +ใส่ปุ๋ยคอกเก่า 1-2 ตัน/ไร่
9. ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 40 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3เมตร หรือยกโคกสูง 40 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3- เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8, เมตร
10.การเตรียมดินปลูก ไถหรือพรวน ยกโคกแล้ว
10.1 ปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50 เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300-500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้าทุเรียนประมาณ 1 นิ้ว
11การดูแลเงาะ เริ่มให้ผลแล้ว
การให้ปุ๋ยททุกครั้งควรมีแคลเซี่ยมผสม ด้วย ช่วยลดการแตกของผล
11.1ช่วงขยายผลหลังติดผลแล้วให้ปุ๋ย 17-17-17+15-0-0+26.5CaOอัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้นเสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
11.2.พัฒนาคุณภาพหลังที่ผลโตเต็มที่สีเขียวใสให้ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้นเสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
12…การให้น้ำสม่ำเสมอเพื่ลดการแตกของผลได้และ งดให้น้ำ ช่วง ก่อนออกดอกและก่อนเก็บผล 20 วัน