ปลูกถั่วฝักยาว มันจะเหลืองหงิกใบจะด่าง

ปลูกถั่วฝักยาว มันจะเหลืองหงิกใบจะด่าง

1 Like

อาการด่างในถั่วฝัก เป็นเพราะการเข้าทำลายของเชื้อไวรัส สาเหตุโรคพืช ที่มีเพลี้ยอ่อน เป็นแมลงพาหะ ดังนั้นต้องคุมเพลี้ยอ่อนในแปลงให้ดี
นอกจากนี้ เมื่อมีโรคนี้รฃเกิดในแปลงปลูกแล้ว ตัวเกษตรเองก็เป็นผู้ที่ช่วยแพร่กระจายโรคด้วยโดยการสัมผัสต้นที่มีอาการแล้วไปสัมผัสต้นอื่นๆ
ดังนั้นถ้าเริ่มเห็นต้นเป็นโรคในระยะเล็กๆควรถอนออกจาหแปลงและเผาทำลาย
และการรักษาความสะอาดในแปลงปลูก โดยกำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของเพลี้ยอ่อนทั้งในแปลง และรอบๆแปลง