แตงกวาเป็นใบแห้งๆแล้วก็เป็นใบลายๆจุด

แตงกวาเป็นใบแห้งๆแล้วก็เป็นใบลายๆจุด

1 Like

ขอดูรูปหน่อยค่ะ

เพราะอาการจุดบนใบแตงนั้น มีได้จากหลายสาเหตุ อาจจะเกิดได้ทั้งจากโรคและแมลง และแม้แต่โรคพืชเองนั้น การเกิดจุบนใบก็มีได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชก็แตกต่างกลุ่มกัน

1 Like