ใบทุเรียนร่วง เกิดจากสาเหตุใด?

ใบทุเรียนร่วง​ เกิดจากสาเหตุใด?

7 Likes

ถูกเพลี้ยจักจั่นฝอยทำลายครับ ตอนเย็นจะมาช่วยตอบวิธีการกำจัดนะครับ

4 Likes

รอคำตอบค่ะ

อาการหนักอยู่นะครับ

ทุเรียนต้นนี้อายุ20+พันธุ์ก้านยาว(ปลูกด้วยเมล็ด)​ปีนี้ไม่ผลิดอกเนื่องจากใบไม่สมบูรณ์และร่วง

เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียนตอนนี้ปรับตัวดื้อยาเก่าหมดแล้วควรใช้สารกลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคยใช้ เช่น กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน 50%WG กลุ่ม29 ฟลอนิคามิด 50%WG กลุ่ม 15โนวาลูรอน 10%EC ลูเฟนนูรอน 5%EC กลุ่ม16บูโพรเฟซีน25%WP บูโพรเฟซีน40%SC หรือสารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 14.1+10.6%ZC ส่วนสารกลุ่มอื่นๆการพ่นสารเดี่ยวๆไม่ได้ผล อาจจำเป็นต้องบวกยาแบบแทงก์มิกซ์ เช่น 1+2 1+3 1+4 2+3 2+4 3+4 แต่การบวกยาต้องระวังเรื่องยาไม่เข้ากันตกตะกอน แยกชั้น หรือผสมกันแล้วเกิดพิษต่อพืช

2 Likes