มันใบหยิก

มันใบหยิก

หมายถึงส้มใช่ไหมครับ มีรูปไหมจะได้ช่วยกันดู

ผมก็ว่าคำถามไม่ชัดเจน สั้น ไม่บอกเรื่องราวประกอบให้ทราบภูมิหลังประกอบการตอบคำถาม หรือส่งรูปภาพมาให้ดูสักหน่อยก็ดีมาก ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาใหม่นะครับ ตาม คุณสมยศ จินดาวุฒิ เสนอ