ถามเกี่ยวกับการเลื้ยงสัตว์ได้ใหม

ถามเกี่ยวกับการเลื้ยงสัตว์ได้ใหม

3 Likes

ทำฟาร์มอะไรอยู่เหรอครับ

กำลังจะเลี้ยงเป็ดบาบารี่ครับ

ผมว่าผู้เชี่ยวชาญ ที่กับเข้ามาช่วยตอบปัญหา คงเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพืช คงไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เลย