ช่อดอกแห้งเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขปัญหายังไง

ช่อดอกแห้งเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขปัญหายังไง

1 Like

อาการช่อดอกแห้ง นั้นส่วนมากเกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา หลายชนิด
แต่ที่พบบ่อยๆ เป็นอาการของโรคราดำ ที่เกิดจากเชื้อรา Meliola

ควรจะพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ป้องกันไว้ก่อนตั้งแต่ระยะเริ่มแทงช่อดอกโดยใช้สารที่ทีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ สลับด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

1 Like