ส้มโอต้นงาม สมบณดี แต่บ้านๆเรียก เป็นโรคขึ้เมา. สาเหตุ เพราะอะไรค่ะ(ลูกค่อยเหลืองแล้วหล่น)

ส้มโอต้นงาม สมบณดี แต่บ้านๆเรียก เป็นโรคขึ้เมา. สาเหตุ เพราะอะไรค่ะ(ลูกค่อยเหลืองแล้วหล่น)

2 Likes

เป็นธรรมดาของส้มโอ จะมีส้มที่ผสมไม่สมบูรณ์ โดยสังเกตุจากทรงผลสูงผิดปกติจากเพื่อน น้ำหนักเบา เนื้อภายในน้อย ไม่มีเมล็ด ตอนผลเล็กอาจยังแยกไม่ออก พอผลโตขึ้นก็เห้นเด่นชัดมากขึ้น ควรปลิดทิ้ง ถ่วงต้นแย่งอาหาร และอยู่ไม่จะถึงแก่ เมื่อเหลืองแล้วร่วง เนื้อน้อยรสชาติไม่ดี
ลักษณะส้มผสมไม่สมบูรณ์


ผสมสมบูรณ์
ส้มเบา
ลักษณะส้มผสมไม่สมบูรณ์ปลิดทิ้ง

3 Likes