เพรี้ยแป้ง... แก้ปัญหาอย่างไร

เพรี้ยแป้ง… แก้ปัญหาอย่างไร

1 Like

เพลี้ยแป้งไม่มีปีกการระบาดจะมีมดซึ่งอาศัยร่วมกันแบบพึ่งพาเป็นตัวพาหะนำเพลี้ยแป้งให้กระจายไปตามยอด ดอก และผลที่เป็นแหล่งอาหารสมบูรณ์ เพลี้ยแป้งจะถ่ายมูลหวานเป็นอาหารของมด การจัดการเพลี้ยแป้งต้องกำจัดมดและรังมดด้วย
1.วิธีเขตกรรม การเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ควรจุ่มสารเคมีก่อนเข้าแปลง
2.วิธีกล ตัดแต่งกิ่งที่พบเพลี้ยแป้งเผาทำลาย
3.การใช้สารเคมี 3.1 การกำจัดเพลี้ยแป้ง พ่นด้วยสารกลุ่ม 1 ไดอะซินอน พิริมิฟอสเมทิล หรือมาลาไทออน กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม โคลไทอะนิดิน ไดโนทีฟูแรน ซัลฟอกซาฟลอร์ กลุ่ม 16 บูโพรเฟซีน กลุ่ม 23 สไปโรเตตระแมต กลุ่มไวท์ออย ปิโตรเลียมออย
3.2กำจัดมด การพ่นสารกลุ่ม 1 และ 4ด้านบนจะกำจัดมดได้ด้วย หรือใช้สารสูตรน้ำมันในกลุ่ม 1 ผสมน้ำมันเครื่องใช้แล้ว เอาเศษผ้าชุบสารไปพันรอบโคนต้นเพื่อป้องกันมดขึ้นบนไม้ผล

2 Likes

ขอขอบพระคุณ​ครับที่ให้สาระ​ความรู้.