ปาล์มอายุ10ปีกว่าช่วงนี้ขาดคอควรปรับปุ๋ยดีไม่ครับ

ปาล์มอายุ10ปีกว่าช่วงนี้ขาดคอควรปรับปุ๋ยดีไม่ครับ

1 Like

สองสามปีที่ผ่านมาใส่ปุ๋ยสูตรไหนคะ ขาดน้ำก็มีส่วนนะ ปุ๋ยถึงแต่น้ำแล้งก็ขาดคอได้

ใส่ปุ๋ยสูตรสำเร็จครับอาจจะเพราะแปลงนี้ขาดน้ำปีที่แล้วแล้งนานไม่ครับ

ปาล์มก็เหมือนมะพร้าวจะมีช่วงขาดคอ(น้อยลง) สิงหาคม กัยายน ตุลาคม
ส่วนปุ๋ยให้ตามหลักวิชาการ
1.ควรทำการวิเคราะห์ดิน และใบ แต่ละปี จะได้ทราบจะต้องใส่ตัวไหนเพิ่มเติมปูนขาวหรือปูนมาร์ลอัตราแนะนำ
2.ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักควรให้ทุุกๆปีส่วนปุ๋ยเคมีดังตารางที่แนบท้ายแต่อย่าลืมธาตุอาหารรองด้วย
3.การปฏิบัติ ให้น้ำเสมอ ตัดแต่งทาง กำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ
image