วิธีขยายพันธ์เงาะที่ได้ผลดีควรทำอย่างไร

วิธีขยายพันธ์เงาะที่ได้ผลดีควรทำอย่างไร

การขยายพันธ์ุเงาะที่นิยม

1.การตอนกิ่ง
การตอนกิ่งเป็นวิธีขยายพันธุ์ที่นิยมใช้กันมากในลำไยเพราะสะดวก ง่ายและรวดเร็วได้ต้นกล้าพันธุ์ขนาดใหญ่มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1.1 คัดเลือกกิ่งเงาะที่ตั้งกระโดงขึ้นในระยะเพสลาด กึ่งเขียวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกิ่งประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ทำการควั่นกิ่งโดยตัดเปลือกนอกให้ถึงเนื้อไม้เป็นวงแหวน 2 วงแต่ละวงห่างกันประมาณ 1นิ้ว รูปที่ 1
1.2 ใช้ปลายมีดกรีดเปลือกไม้ระหว่างวงแหวนด้านบนและด้านล่างแล้วใช้มีดลอกเปลือกไม้ออก แล้วใช้สันมีดขูดเอาเยื่อเจริญที่ลื่นๆมือออกโดยขูดจากด้านบนลงล่าง ระวังอย่าให้แผลเปลือกไม้ด้านบนช้ำ จะทำให้ไม่ออกราก
1.3 ใช้พู่กันจุ่มฮอร์โมนเร่งรากทาที่ปากแผลรอยควั่นด้านบนพอฮอร์โมนแห้งแล้ว รูปที่ 3
1.4 นำเอาขุยมะพร้าวชุบน้ำอัดถุงที่มัดปากถุงให้แน่น(เรียกว่าตุ้มตอน)มากรีดตามแนวยาวของถุงแล้วแบะออกแล้วนำไปหุ้มรอยแผลควั่นจนมิดแล้ว
1.5 มัดตุ้มตอนทั้งด้านหัวและท้ายแบบเดียวกันกับมัดข้าวต้ม โดยจัดให้รอยผ่าของตุ้มตอนอยู่ด้านบนเพื่อรับน้ำฝน หรือรดน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง
1.6 หมั่นดูแลความชื้นในตุ้มตอน ว่ายังชื้นหรือไม่ ถ้าหากแห้งให้รดน้ำลงในตุ้มตอน ยกเว้นฝนตกทิ้งระยะไว้ประมาณ 30-45 วันก็ออกราก และเมื่อรากแก่เป็นสีน้ำตาลแล้ว ก็ตัดกิ่งตอนมาชำและอนุบาลเพื่อจำหน่ายหรือนำไปปลูกต่อไป
2.ติดตา
โดยคัดเลือกต้นตอเจริญเติบโต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.0เซนติเมตร ตามความเหมาะสมถ้าเปลือกต้นตอร่อนหรือไม่ ถ้าเปลือกร่อนก็ติดตา แบบแผ่นปะ( Patch grafting ) เหมือติดตายางเขียวกรีดแผลบนต้นตอลงตามยาวต้น2แนวขนานกันกว้าง 1.0 เซนติเมตรยาว 4 เซนติเมตรเปิดเปลือกจากบนลงล่างตัดเปลือกด้านบนทิ้ง 2/3 เหลือไว้เป็นบ่า เฉือนแผ่นตาพันธ์ุดีเป็นรูปโล่ห์เหนือตาเลยลงมาด้านล่าง กว้าง ประมาณ 1.0 เซนติเมตรยาว 5 เซนติเมตร ตัดปลายล่างของแผ่นตาเล็กน้อย แล้วสอดตาลงในแผลต้นพันธ์ุดี ตัดปลายแผ่นตาด้านบนเล็กน้อย พันเทปพลาสติกให้แน่นจากล่างขึ้นบน
แต่ถ้าหากเปลือกไม้ไม่ร่อนใช้วิธีติดตา แบบรูปโล่ห์ ( Chip budding )
ต่อไปนี้จะใช้วิธีติดตาแบบรูปโล่ห์ (Chip budding)
การติดตาแบบรูปโล่ห์( Chip budding )
ใช้ มีดขยายพันธุ์พืชทำแผลด้านบนต้นตอ โดยเฉือนเฉียงลงเข้าเนื้อไม้เล็กน้อย ยาวประมาณ 1 นิ้ว ที่ด้านล่างของแผลใช้มีดตัดเฉียงเขวางเนื้อไม้ทำให้แผลที่เหลือมีรูปร่างเหมือนบ่าหรือเงี่ยง สำหรับรับแผ่นตาพันธุ์ดีี

  • กิ่งตาพันธุ์ดี ที่ตำแหน่งเหนือตาที่เลือกไว้แล้วเฉือนเข้าเนื้อไม้ผ่านตาลงมาประมาณ 0.5 นิ้วตัดเฉียงเข้าเนื้อไม้มุมเอียงใกล้เคียงมุมเอียงของแผลต้นตอ
  • สอดแผ่นตา เข้าที่แผลต้นตอด้านล่างสอดเข้าบ่าของต้นตอและ จัดให้แผลของตาพันธุ์ดีชิดกับลอยแผลของต้นตอด้านใดด้านหนึ่ง
  • พันพลาสติกเริ่มจากด้านล่าง ซึ่งต่ำจากรอยแผลล่างประมาณ 0.5 นิ้ว ตรงจุดเริ่มต้นควรพันให้แน่น โดยพันทับเหลื่อมกันขึ้นด้านบนหุ้มเลยรอยแผลด้านบนประมาณ 1 นิ้วแล้วผูกปลายให้แน่น
  • หลังจากนั้น 7-10 วันยอดตาแห้งหรือตายให้ทำใหม่ถ้าไม่ตาย ประมาณ 1 เดือนก็สามารถเปิดตาเพื่อบังคับให้กิ่งพันธุ์ดีแตกออกมาแล้วจึงตัดยอดต้นตอทิ้งเพื่อให้ยอดพันธุ์ดีเจริญเป็นต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป
    การตอนกิ่งimage
    การติดตาimage
2 Likes

ขอบคุณมากครับ สนใจปลูกเงาะอยู่ครับ