ปลูกข้าโพดหนอนกินหมดแก้ยังไง

ปลูกข้าโพดหนอนกินหมดแก้ยังไง

4 Likes

เชื้อบีทีพ่นเลยครับ ทุก 4-7 วัน

ลองอิมาเมกตินรึยัง แต่ต้องเปลี่ยนกลุ่มสารด้วย ไม่งั้นดื้อคือเรื่องใหญ่

หนอนที่กำลังระบาดในข้าวโพดตอนนี้คือหนอนกระทู้ฟอลอามี่หรือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด การทำลายรุนแรงทุกระยะของข้าวโพดตอนนี้ชาวไร่ชอบใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอตเป็นพื้นที่บริเวณกว้างและใช้ติดต่อกัน คาดว่าอีกไม่เกิน 2ปี หนอนจะปรับตัวดื้อยาแน่นอน ควรใช้สารกลุ่มอื่นสลับบ้าง เช่น กลุ่ม 1 ไตรคลอร์ฟอน อะซีเฟต โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส กลุ่ม 2 ฟิโพรนิล กลุ่ม 3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน กลุ่ม 5 สไปเนโทแรม กลุ่ม 6 อีมาเมกติน กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 22อินดอกซาคาร์บ กลุ่ม 28 คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์

1 Like

กับดักกาวเหลือง อย่าลืมทำลายกลุ่มไข่มันด้วย

นอกจากนี้ยังมีสารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 5+18 สไปเนโทแรม+เมทอกซี่ฟีโนไซด์ กลุ่ม 4+28 ไทอะมีทอกแซม+คลอแรนทรานิลิโพรล ไทอะโคลพริด+ฟลูเบนไดเอไมด์ กลุ่ม 6+28 อะบาเมกติน+คลอแรนทรานิลิโพรล หรือจะลองใช้สารผสมแบบแท้งมิกซ์ กลุ่ม 19 อามีทราซ ซึ่งเป็นสารที่เสริมฤทธิ์กับสารกลุ่มอื่น เช่น 19+1 19+2 19+3 19+6 เป็นต้น และอย่าลืมว่าสารเคมีกำจัดได้เฉพาะหนอนขนาดเล็กเท่านั้น หนอนใหญ่ต้องใช้มือเก็บช่วยด้วย

ผมเคยเห็นอาจารย์สุเทพแนะนำว่าให้เปลี่ยนกลุ่มสารทุก 30 วัน อย่างน้อย 3-4 กลุ่มเวียนไป ป้องกันหนอนมันดื้อยาครับผม