การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแมลงวันทองเจาะผลส้มโอจะต้องทำอย่างไรครับ

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแมลงวันทองเจาะผลส้มโอจะต้องทำอย่างไรครับ

1 Like

เจอเยอะไหม เคยเห็นสวนเพื่อนเน้นห่อเอา

ห่อผลด้วยถุงตาข่ายสีเขียวหรือสีขาวดีที่สุดครับ ใช้วิธีตัดเย็บเอาใช้ได้หลายครั้ง คุ้มค่ามากเพราะนอกจากจะป้องกันหนอนแมลงวันทองแล้ว ยังป้องกันหนอนผีเสื้อเจาะผล หนอนฝีดาษส้มได้ด้วย