เดือนสิงหาคมนี้ใช้ข้าวพันธุ์อะไรดีคับ

เดือนสิงหาคมนี้ใช้ข้าวพันธุ์อะไรดีคับ

3 Likes

นาที่ไหนหรือครับนี่

ถ้าเป็นนาชลประทาน เน้นข้าวอายุสั้นค่ะ กข.43 ก็ได้ แต่ถ้าเป็นนาน้ำฝน หอมมะลิก็ปลูกได้อยู่ค่ะ

ผมว่า กข.43 ข้าวน้ำตาลน้อย กระแสมาแรงปลูกแล้วทานเองเหลือก็ขาย ส่วนพันธ์ุอื่นอะไรดี คงต้องถามกรมข้าว นะครับ