พืชชนิดไหนเหมาะปลูกกับดินทราย

พืชชนิดไหนเหมาะปลูกกับดินทราย

2 Likes

ปลูกได้หลายอย่างครับ แต่หลักๆต้องปรับดินก่อน

1 Like

ทรายเฉยๆหรือร่วนปนทรายครับ ถ้าปนทราย มะม่วงไม่ก็ทุเรียน แต่ต้องมีน้ำเยอะๆ

1 Like

ปลูกที่ไหนคะ ต้องดูว่ามีตลาดรับซื้อมั้ย

1 Like

ที่จริงดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดีเหมาะการปลูกไม้ผลหลายๆชนิด เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุค ส้ม องุ่น ลำไย ลิ้นจี่ ฯ
ต้องมีแหล่งน้ำ การอุ้มน้ำต่ำกว่าดินเหนียว การให้ปุ๋ยต้องบ่ิอยครั้ง
ข้อดีการเจริญเติบโตวัย กว่าปลูกในดินเหนียว

1 Like

สวนผมก็ดินปนทราย ตามนั้นเลยครับ ช่วงลงต้นแรกๆใช้น้ำเยอะมาก

ร่วนปนทรายถึงจะดีค่ะ สวนลำไยเก่าก็ปลูกบนร่วนปนทราย

ทุเรียนชอบร่วนปนทรายมาก ปัญหารากเน่าน้อย

ที่สวนปลูกลำไย แล้วก็มีอีกที่ปลูกทุเรียน ขึ้นสวยเลย