องุ่นจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรถึงจะออกผล

องุ่นจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรถึงจะออกผล

1 Like

ต้นอายุเท่าไหร่หรือครับ แต่ช่วงเลี้ยงเถาก็ลองสูตรเสมอไปก่อน

องุ่นควรเลี้ยงเถาตั้งแต่ปลูกอายุ1 ปี

 1. ใส่ปุ๋ยคอก ขี้ไก่แกลบ หรือขี้หมู หรือขี้วัว
  2.ใส่เคมี สูตรเสมอ 16-16-16หรือ 17-17-17 อัตรา 1.0 กิโลกรัมแบ่งใส่ 3-4 ครั้ง ช่วงแรกน้อย300 ช่วงกลาง 500 และ700 กรัม หากสังเกตุการเจริญเติบโตข้อยาวใบใหญ่ ยอดกรอบ ก็ปรับให้น้อย แต่ข้อสั้นใบเล็กก็ให้เพิ่มอัตราปุ๋ยเพิ่มขึ้นไปอีก ทั้งนี้อย่าลืมให้อาหารธาตุรองในช่วงการแตกใบอ่อน ติดผล
 2. หลังองุ่นอายุครบ 1ปี แตกกิ่งข้างแล้ว 14-15ครั้ง ลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 4 เซนติเมตร ก่อนตัดแต่งกิ่งให้ดำเนินการดังนี้
  3.1 ให้ปุ๋ยคอก ขี้ไก่แกลบ หรือขี้หมู หรือขี้วัว 10กิโลกรัม/ต้น
  3.2ใส่ปุ๋ย เคมี 123-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 300 กรัม /ต้นหรือพ่นปุ๋ยทางใบที่มีฟอสฟอรัสสูง เช่น 0-52-34
  3.3 งดน้ำให้ใบเหลืองร่วง
  3.4หลังงดน้ำ 1-2 สัปดาห์ใบจะเหลืองร่วง แห้งเหลือแต่เถา
  3.5 ตัดแต่งกิ่งให้เหลือกิ่งแก่สีน้ำตาล ประมาณ 4-5 ตาดังนี้
  1)คาร์ดินัล 3-4 ตา
  2)ไวท์มะละกา 5-6 ตา
  3) พันธ์ุลูสเพอร์เลท 7-12 ตา
  3.6หลังตัดแต่งกิ่ง ให้น้ำสม่ำเสมอ อาจฉีดพ่นด้วยสารกระตุ้นแตกตาประเภทไซโตไคนิน ประมาณ 10-15 วัน องุ่นจะแตกตาใหม่พร้อม ดอก
  3.7ดูแลดอกและผลอ่อน ต่อไป
  1.งดน้ำใบเหลืองร่วง
  2.ตัดแต่งกิ่ง
  3.แตกตาดอก-ใบ
  4.ดอกอ่อน !
  5.ตัดผลองุ่น