เราทำอย่างไรให้เกษตรกรอย่างเราอยู่รอด

เราทำอย่างไรให้เกษตรกรอย่างเราอยู่รอด

4 Likes

ตอนนี้เกษตรต้องเริ่มทักษะอื่น อย่ามองแค่ตัวผลผลิต ทำให้ได้เองตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

1 Like

ขายตรงให้ลูกค้าได้จะดีมาก ไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง เดี๋ยวนี้หลายสวนเปิดเพจเฟสบุ๊กขายเองแล้ว

1 Like