ซิลิคอนใช้กับอะไรดีมีประโยชน์อย่างไร

ซิลิคอนใช้กับอะไรดีมีประโยชน์อย่างไร

1 Like

เคยอ่านเจอว่าช่วยลดความเครียดพืชได้นะ ทำให้พืชโตดีขึ้น

1 Like

ช่วยทำให้พืชเขียวทนทาน ใบใหญ่หนา ต้านทานโรคและแมลงได้ดีขึ้น แต่เห็นคนใช้ในนาข้าวคะ

1 Like

เป็นธาตุอาหารรอง ช่วยเรื่องเจริญเติบโต

นิยมในต้นข้าว มันทำให้ต้นข้าวแข็งแรง

ใช้ได้กับทุกพืชแต่ปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันเป็นธาตุเสริมประโยชน์เพิ่มค่า(CEC)การแลกเปลี่ยนประจุในดินพืชนำธาตุอาหารไปใช้ได้ง่ายขึ้นครับ