ดินเหนียวปนหินแดงๆ แบบนี้.ปลูก ข่า กระชายได้ไหมคะ(ม่มีความรู้เกษตรเลยคะ)

ดินเหนียวปนหินแดงๆ แบบนี้.ปลูก ข่า กระชายได้ไหมคะ
(ม่มีความรู้เกษตรเลยคะ)

2 Likes

การปลูกข่า-กระชาย
ดินเหนียวปนหินแดงๆ แบบนี้.ปลูก ข่า กระชายได้ไหมคะ(ม่มีความรู้เกษตรเลยคะ)
1.เก็บยตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ทีสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
2.ไถพรวนตากดินใหสุก15-20 วัน
3 ปรับปรุงดิน ผสมแกลบดิบ ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่ และใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน
4.ยกร่องเป็นเนินหลังเต่า 1.2-1.5 เมตรสูง 40 เซนติเมตร
5.กำหนดระยะปลูก ข่า กำหหนดระยะปลูก100X100 เซนติเมตร ขุดหลุม กว้าง ยาวและลึก20 เซนติเมตร
ปลูกเอียง 45องศา หลุมละ 3-5 ต้น ได้ตะไคร้ 1600 ต้น/ไร่ กระชาย 20X20 เซนติเมตร
6. การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน 1เดือนใส่ปุ๋ย 15-15-15 +15-0-0+26.5CaO อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่
หลังนั้นทุกๆ3เดือนให้15-15-15 +15-0-0+26.5CaOอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่และหากไม่สมบูรณ์พอค่อยเพิ่ม 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่
7.ให้น้ำสม่ำเสมอช่วงเช้า อย่าให้แฉะ วันเว้น 1-2วัน แล้วแต่สภาพอากาศ
8-อายุ7-8เดือนก็ขุดกอหรือแบ่งกอขายได้

2 Likes

ขอแนะนำเพิ่ม จากเกษตรผู้ปลูกกระชายเอง ดินเหนียวปลูกกระชายได้ครับ แต่ดินที่เลยเป็นป่า หรือสวนผลไม้ ก่อน เช่น กล้วย กระถิน ยาง อื่นๆ ควรส่งดินตรวจก่อนครับ และไถพรวนไว้อย่างน้อย 6 เดือน ไม่งั้นกระชายที่ปลูกต้นจะเน่าตายเยอะครับ บางครั้ง ทั้งหมดเลย เคยผ่านประสบการณ์มาครับ

1 Like

@ธนิตย์ศักดิ์​ กระชายพี่มีเยอะไหมครับขายราคาเท่าไรครับ

มีเหลือไม่เยอะแล้วครับ แม่ค้าจองทุกวันเลย ไม่พอขายครับ ตอนนี้รับที่ไร่กันเลย ต้องให้คนงานล้างทุกวัน

ขอบพระคุณทุกคำแนะนำของทุกๆท่านคะ