ไผ่ชนิดใดเหมาะการปลูกดินแล้งครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ

ไผ่ชนิดใดเหมาะการปลูกดินแล้งครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ

2 Likes

มีที่ดินแล้งเหมือนกัน กำลังอยากเริ่มปลูกอย่างอื่น ขอติดตามครับ

ไผ่ที่ทนสภาพอากศแล้งได้ดีได้แก่ ไผ่รวก ไผ่ป่า ไผ่เลี้ยง ส่วนไผ่อื่นๆก็มีความได้บ้าง