ทุเรียน3ปีแล้วครับไม่โตต้นเหลืองแคะ

ทุเรียน3ปีแล้วครับไม่โตต้นเหลืองแคะ

2 Likes

เคยตรวจดินไหม ใส่ปุ๋ยอะไรไปครับ

น่าสงสารทุเรียนเจ้าของไม่เคยดูแล เลยมั้ง มันยังยืนหยัดอยู่ได้ เก่งทีเดียว
1.กำจัด วัชพืชรก ออก พรวนดินชายพุ่มตกออกไป 30 เซนติเมตร เป็นวงแหวน
1.เป็นดินค่อนข้างกรดหรือไม่ ต้องนำดินไปตรวจ จะได้ปรับสภาพดินให้ถูกต้อง
2.สภาพอย่างนี้ ต้องบำรุงด้วยปุ๋ยคอกเก่า 10 กฺิโลกรัม ปุ๋ยเคมี 16-16-16 และฉีดพ่นอาหารธาตุรอง ช่วงหลังแตกใบอ่อน

4 Likes

ดินเป็นไงบ้าง