ข้าวอายุสั้น มีพัธน์อะไรบ้างครับผม

ข้าวอายุสั้น มีพัธน์อะไรบ้างครับผม

1 Like

ที่นิยมปลูกก็มี กข.43 แล้วก็ กข.61 กับ กข.29

ครับกข.43 ข้าวนิ่มลดน้ำตาล กข. 29 ข้าวแข็ง หอมมะลิ แต่ต้องปลูกทางใต้

1 Like

กข 41 อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 105 วัน
กข 81 อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 106-109 วัน
กข 61 อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 87-96 วัน
กข 43 อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 95 วัน

2 Likes

ปลูกที่ไหนครับ