ดินที่ปลูกพีชผักไม่ไดผลต้องทำอย่างไรค่ะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

ดินที่ปลูกพีชผักไม่ไดผลต้องทำอย่างไรค่ะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

4 Likes

มีสองตัวเลือกที่คิดออกตอนนี้ครับ ส่งดินไปตรวจและปรับปรุงดิน หรือปลูกพืชแบบไร้ดินเช่นทำโรงเรือนแล้วปลูกในถุงหรือปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ครับ

1 Like

ขอบคุณค่ะ

ถ้ายังอยากจะปลูกพืช พยายามหาปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก มากๆ และปูนขาวเล็กน้อย มาใส่ทุกครั้งที่เตรียมดิน และรองก้นหลุมทุกครั้งที่ปลูก สักระยะดินจะฟื้นฟู และถ้ามีช่วงพื่นที่ว่างปลูกถั่วเขียว เพื่อปรับปรุงดิน

1 Like

ดินที่ปลูกพีชผักไม่ไดผลต้องทำอย่างไรค่ะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

1.ตรวจวิเคราะห์ดิน ทีสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน ประมาณ 15-30วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 1-2 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง1.0-1.50 เมตร ระหว่างร่อง50เซนติเมตรหากเป็นเหนียวควรผสมแกลบกับดินปลูก เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกทั้งลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว

1 Like