ใครมียาฆ่าหญ้าชีดพ่นในป่ามันสำปะหลังบ้างครับ

ใครมียาฆ่าหญ้าชีดพ่นในป่ามันสำปะหลังบ้างครับ

1 Like

มันสำปะหลังโตแล้วหรือเปล่า ถ้าโตแล้วไม่ควรใช้ยา เพราะจะส่งผลกับมัน

ประมาณ1เดือนครับ

ใช้ยาฆ่าหญ้าที่เลือกำลายเฉพาะหญ้าใบแคบที่ขนาดเล็กมีใบจริง 3-5ใบ หรือสูงไม่เกิน 10เซน เช่น สารฟีโนซาฟอบ ฮาโลซิฟอบ ควิซาโลฟอบ ฟลูอะซิฟอบ ส่วนหญ้าใบกว้าง เถาเลื้อย และหญ้าใบแคบขนาดใหญ่ต้องใช้แรงคนหรือเครื่องจักรช่วย หากใช้สารเคมีจะกระทบต่อมันสำปะหลัง