ต้องการปลูกโกโก้เสริมในสวนปาล์มที่ต.ควนชะลิก จะเหมาะหรือไม่

ต้องการปลูกโกโก้เสริมในสวนปาล์มที่ต.ควนชะลิก จะเหมาะหรือไม่

2 Likes

โกโก้ชอบความชื้นสูง ส่วนปาล์มกินน้ำเก่งมาก ถ้าปลูกด้วยกันโกโก้ไม่น่ารอด ระบบรากปาล์มมันสานกันไปทั้งแปลงด้วย ถ้าเป็นสวนมะพร้าวน่าจะได้อยู่ ร่มเงาพอเหมาะ รากไม่กวน แล้วก็ตอนเกี่ยวปาล์มอาจจะไปโดนต้นโกโก้เล็กด้วย

1 Like