ข้าวในนาระยะเวลา 60วัน ยอดใบข้าวแดงอาการเหมือน น็อค ปุ๋ยหลังจากการใส่ปุ๋ยยูเรีย

ข้าวในนาระยะเวลา 60วัน ยอดใบข้าวแดงอาการเหมือน น็อค ปุ๋ยหลังจากการใส่ปุ๋ยยูเรีย

5 Likes

ถ้าใส่ปุ๋ยเข้มข้น ต้องเจือจางด้วยน้ำ ไขน้ำเข้าแปลงจะช่วยได้

2 Likes

ถ้าผมจะฉีดจุลินซีสังเคราะแสงเลยตอนนี่จะเป็นไงบ้างครับ

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่มีงานวิจัยของทางราชการครับ ไม่มีข้อมูล ต้องลองถามคนที่มีประสบการณ์

1 Like