กาแฟปลูกดูแลไงคะ

กาแฟปลูกดูแลไงคะ

2 Likes

ปลูกที่ไหนคะ ต้องดูพื้นที่ด้วย เรื่องรดน้ำรถแบบปลูกพืชปกติเลยค่ะ ดูดินหรืออากาศแห้ง ก็รด สังเกตจากใบก็ได้ ใบควรมีสีสดตลอด