พริกชอบเป็นโรคกุ้งแห้งรักษายังไงครับถึงจะหาย ผมอยากรักษาแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับ

พริกชอบเป็นโรคกุ้งแห้งรักษายังไงครับถึงจะหาย ผมอยากรักษาแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับ

2 Likes

ถ้าเป็นแล้วคงจะรักษายาก แต่อาจทำได้ โดย
๑.ต้องปรับปรุงแปลงให้สะอาด ไม่มีเศษซากของผลพริกที่เป็นโรค
๒.กำจัดวัชพืชที่อาจจะเป็นอาศัยของเชื้อ
๓. อาจจะตัดแต่งทรงพุ่มใหม่ ให้โปร่ง บำรุงให้ต้นสมบูรณ์ แล้วใช้ บิ เอส หรือ น้ำหมักจากมูลสัตว์ (compst tea) พ่นเป็นระยะ

1 Like