อยากทราบว่าถ้าเราหมักใบก้ามปูผสมกับขี้วัวไว้ถ้าเรานำไปโรยหน้าดินจะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตไหมครับ

อยากทราบว่าถ้าเราหมักใบก้ามปูผสมกับขี้วัวไว้ถ้าเรานำไปโรยหน้าดินจะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตไหมครับ

2 Likes

อาจจะต้องโรยและพรวนไหมคะ

1 Like

โรยหน้าดินได้ครับแต่ต้องโรยบางๆผักจะเจริญเติบโตดีครับ

1 Like

หว่านหน้าดิน หรือผสมกับดินที่จะปลูกใหม่ จะช่วยดูดซับปุ่ยเม็ดที่ใส่ในดินได้อย่างดี

1 Like