แกลบหายากจังช่วงนี้ เราจะใช้อะไรผสมดินให้อุ้มน้ำและดินโปรงแทนแกลบได้บ้างคะ

แกลบหายากจังช่วงนี้
เราจะใช้อะไรผสมดินให้อุ้มน้ำและดินโปรงแทนแกลบได้บ้างคะ

3 Likes

ขุยมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าวสับและปุ๋ยหมักจากหญ้าครับ

1 Like

คงยากที่จะหาวัสดุอื่นที่คุณสมบัติเหมือนกัน ราคาเท่ากันยาก แต่ถ้าของที่ราคาแพงกว่านี้ก็มี หรือไม่ก็ลองไปขอโรงสีดูค่ะ

1 Like

หญ้าอะไรถึงจะดีคะ
หญ้าคาน่าจะดีไหม

หญ้าแห้ง ใบไม้แห้งทุกชนิด ดีที่สุด คือ ใบก้ามปู ใบฉามฉา

1 Like

กาบมะพร้าวสับแต่เนื้อจะหยาบกว่า ขุยมะพร้าว ใบก้ามปู ใบไผ่เก่า

1 Like