หนูกินยอดและใบต้นถั่ว มีวิธีแก้ไหมครับ

หนูกินยอดและใบต้นถั่ว
มีวิธีแก้ไหมครับ

วางกรงดักค่ะ หาอาหารไปล่อ ช่วยได้นะ