ใส่ปุ่ยอะไรบอกหน่อยครับปลูกผักให้ผักโตเร็ว

ใส่ปุ่ยอะไรบอกหน่อยครับปลูกผักให้ผักโตเร็ว

ผักอะไรคับ อายุเท่าไหร่