มียาฆ่าหนอนในข้าวโพดใหมคะ

มียาฆ่าหนอนในข้าวโพดใหมคะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง…อิมิดาเบนโซเอต 5% ,คลอแรนทรานิลิโพล