พื้นที่ราบปลูกอาโวกาโดได้ไหมครับถ้าได้พันธุ์อะไรครับ

พื้นที่ราบปลูกอาโวกาโดได้ไหมครับถ้าได้พันธุ์อะไรครับ

ที่ราบมากๆยังได้ผลไม่แน่นอน ขึ้นกับความสูงจากระดับน้ำทะเล มากกว่า 100 เมตรขึ้นไ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ที่ชุมพร ตะวันตกแถวแก่งกระจาน
พันธ์ุที่นิยม ได้แก่ปีเตอร์สัน บู๊ท 7 รายละเอียด ติดต่อ สถานีวิจัยเกษตร ปากช่อง อ ปากช่อง จ นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ที่กล่าวที่ราบมากๆจะไม่ได้ผล