มันสับปหลังเป็นเพลียควรใช้ยาไรดีครับ

มันสับปหลังเป็นเพลียควรใช้ยาไรดีครับ

เพลี้ยชนิดไหน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย แมลงหวี่ขาว ไรแดง เพราะใช้ยาแตกต่างกัน

1 Like

ใบเป็นจุดแดงคือเพลียชนดไหนครับ

หยากทราบด้วยครับว่าเพลียทุกหย่างเป็นแบบไหนครับลักษณะใบมันจะเป็นแบบไหนครับ คือเพิ่งทำมันครั้งแรก.แล้วควรไช้ยาแบบไหนกับเพลียครับ. ขอโทษนะครับที่ถามเยอะหน่อย

ปกติจะมีเพลี้ยแป้ง และไรแดง ช่วงนี้จะพบไรแดงระบาด ส่วนเพลี้ยแป้งเคยระบาดรุนแรงในช่วงปี 2552-2555 แต่แนะนำให้แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกเลยไม่ค่อยระบาดแล้ว

1 Like

อาการไรแดงระบาดในมันสำปะหลัง 20200721_222825.jpg

ส่วนมากเพลี้ยแป้งมักติดมากับท่อนพันธุ์ ถ้าป้องกันเพลี้ยแป้งให้ตัดท่อนพันธุ์แล้วแช่สารเคมีก่อนปลูกด้วยสารกลุ่ม 4 ไทอะมีทอกแซม 25%WG หรืออิมิดาโคลพริด 70%WG อัตรา 4กรัมต่อน้ำ 20ลิตร แช่นาน 10-15นาที

1 Like

ส่วนไรแดง ใช้สารกลุ่ม 19 อามีทราซ 20%EC อัตรา 40ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร หรือกลุ่ม 21 ไพริดาเบน 20%WP อัตรา 15-20กรัมต่อน้ำ 20ลิตร กลุ่ม 23สไปโรมีไซเฟน 24%SC อัตรา 10ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร ถ้าจำเป็นต้องพ่นซ้ำให้เปลี่ยนกลุ่มยาทันที(แต่ละกลุ่มให้พ่นครั้งเดียวเพื่อป้องกันการปรับตัวดื้อยา)

1 Like