ปลูกมะม่วงพันธุ์อะไรดี

ปลูกมะม่วงพันธุ์อะไรดี

1 Like

เคยตอบไปแล้วในคำถามคล้ายกันในห้องสนทนานี้แหระ

ผมจะรู้คำตอบได้ยังไงครับว่ามันอยู่ไหน

มะม่วงกลุ่มรับประทานสุกปลูกแล้วขายดี ได้แก่ น้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 อาร์ทู อีทู โชคอนันต์ มหาชนกส่งได้หลากหลายประเทศ อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป รัสเซีย แคนนาดา และตลาดประเทศเพื่อนบ้าน
มะม่วงกลุ่มรับประทานดิบได้แก่ เขียวเสวย ฟ้าลั่น แรด ตลาดส่งออกในอาเซียน ตลาดอื่นๆที่คนไทยและชาวเอเซียอาศัยอยู่
1.น้ำดอกไม้สีทอง

2.มหาชนก

3.โชคอนันต์

4.เขียวเสวย

5.ฟ้าลั่น

6.แรด

1 Like

ผมชอบมันขุนศรีนะ ดิบกรอบหวาน สุกก็หอมอร่อยเทียบกับมหาชก ผมชอบขุนศรีมากกว่า