ที่บ้านทำปศุสัตว์ แต่มีที่เหลือ8ไร่ จะปลูกอะไรดีครับ

ที่บ้านทำปศุสัตว์ แต่มีที่เหลือ8ไร่ จะปลูกอะไรดีครับ

1 Like

ที่ดิน่ทานอยู่ที่ไหน ภาคไหนของประเทศไทย จะได้แนนำได้ถูก ส่งคำตอบ เข้ามาด่วน

1 Like