ผมปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งแต่ต้องการขยายพันธ์ระยะห่างของหลุมควรห่างเท่าไรคับ

ผมปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งแต่ต้องการขยายพันธ์ระยะห่างของหลุมควรห่างเท่าไรคับ

1 Like

ไผ่เล็กระยะแคบ 6X6เมตร ก็พอ ๆไผ่ใหญ่ 8X8เมตร

1 Like

ขอบคุณครับ