ยากทรายเรื่องปล่อยปลาในนาข้าว ใครพอมีความรู้บ้างครับ

ยากทรายเรื่องปล่อยปลาในนาข้าว ใครพอมีความรู้บ้างครับ

ข้าวเป็นพืชอายุสั้น 3-4 เดือน เอ๊ะ ปลาอะไร สมัยผมเป็นเด็ก มีปลาตะเพียน ปลาหมอไทย แต่จะมีคนช่วยจับเยอะ
ปัจจุบันกรมประมงมีพันธ์ุปลาเยอะแยะ อยากให้เข้าไปสอบถาม หน่วยงานของกรมประมง เช่นประมง จังหวัดหรือประมงอำเภอ หรือกรมประมง