ปลูกขนุนต้องตัดแต่งกิ่งเมื่ออายุปีที่เท่่ารัยครับ

ปลูกขนุนต้องตัดแต่งกิ่งเมื่ออายุปีที่เท่่ารัยครับ

1 Like

ตั้งแต่ ปีที่ 1 เป็นต้นไป เพื่อให้ต้นขนุนเป็นอย่างไรก็อยู่ที่จะออกแบบให้เขาเป็น ปัจจุบันหลายๆสวนทำการตัดแต่งกิ่งต้นขนุนให้เป็นต้นเตี้ย กันหมด เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว การห่อ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช