วิธีแก้ไขต้นกล้าถอนแล้วต้นกล้าข้าวขาดทำอย่างไรดีค่ะ

วิธีแก้ไขต้นกล้าถอนแล้วต้นกล้าข้าวขาดทำอย่างไรดีค่ะ

1 Like

การถอนกล้าไปปลูก แล้วถอนไม่ขึ้นต้นกล้าขาด
ส่วนใหญ่ก่อนถอนกล้า จะต้องวิดน้ำหรือสูบน้ำเข้านาเพื่อให้ดินนิ่ม แล้วถอนกล้าและฟาดกล้าแล้วต้องไม่ช้ำ แล้วมัด และตัดปลายใบข้าว เป็นมัด และแช่มัดกล้าในนา ก่อนนำไปดำ

1 Like

ขอบคุณค่ะ