มียาตัวไหนรักษาต้นกล้าผักได้บ้าง ตอนต้นกล้ายังเล็กไม่แข็งแรงต่อแมลงต่อโรค

มียาตัวไหนรักษาต้นกล้าผักได้บ้าง ตอนต้นกล้ายังเล็กไม่แข็งแรงต่อแมลงต่อโรค

2 Likes

ผสมสารกำจัดแมลงและสารกำจัดเชื้อราที่มีฤทธิ์ดูดซึมรดถาดเพาะกล้า ถ้าเป็นสารกำจัดแมลงใช้กลุ่ม 4A เช่น ไทอะมีทอกแซม25%WG หรืออิมิดาโคลพริด70%WG อัตรา 5-10กรัมต่อน้ำ 20ลิตร ถ้าสารกำจัดเชื้อราใช้ กลุ่ม3ไดฟิโนโคนาโซล 25%EC อัตรา 10-15ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร รดห่างกัน 7-10วัน