สอบถามค่ะ มีพื้นที่ไม่มาก ปล่อยทิ้งมานาน อยากปลูกผัก และดอกไม้เอาไว้กินและขาย ถ้าเป็นไปได้อยากขยายพันธุ์กล้าด้วยค่ะ อยา

สอบถามค่ะ มีพื้นที่ไม่มาก ปล่อยทิ้งมานาน อยากปลูกผัก และดอกไม้เอาไว้กินและขาย ถ้าเป็นไปได้อยากขยายพันธุ์กล้าด้วยค่ะ อยากถามว่าจะปลูกอะไรดีค่ะ ดินค่อนข้างแข็ง

ถ้าปลูกเองในพื้นที่ไม่เยอะ ลองปรับสภาพดินดูก่อนดีกว่าค่ะจะได้ปลูกง่าย ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไปปรับให้เหมาะสมกับการปลูกพืชจะดีขึ้นเยอะค่ะ