ดาวเรืองโตช่ามีหนอน

ดาวเรืองโตช่ามีหนอน

หนอนที่ระบาดในดาวเรืองมีหนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม ซึ่งดื้อยาหมดแล้วควรใช้สารกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยใช้เช่น กลุ่ม 28 คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์ กลุ่ม5 สไปเนโทแรม กลุ่ม 22 อินดอกซาคาร์บ กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ หรือสารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 28+6คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน กลุ่ม 28+4 คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม ฟลูเบนไดเอไมด์+ไทอะโคลพริด กลุ่ม 5+18 สไปเนโทแรม+เมทอกซี่ฟีโนไซด์ กรณีสารเก่าๆอาจผสมแบบแท้งค์มิกซ์ เช่น กลุ่ม 1+2 1+3 1+6 2+3 2+6