พี่พี่ครับ อันนี้ต้องแก้ไขยังไงครับ

พี่พี่ครับ อันนี้ต้องแก้ไขยังไงครับ

5 Likes

มีรูปใบใกล้ๆไหม

1 Like

.อาการใบแห้ง มีอาการของราน้ำค้างนิดหน่อย แต่ปัญหาหลักน่าจะเป้นอาการเกิดพิษจาการพ่น สารละลายที่เข้มข้นเกินไป ปุยน่าจะมากเกินไป ลดสิ่งที่พ่นฃงหน่อย ลดความเข้มข้นลง ในการพ่นลดจำนวนสิ่งที่ผสมกันให้น้อยลง ใช้เท่าที่จำเป็น อ่าใช้เพราะความสบายใจ จะทำให้พืชแข็งแรงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตได้

นี้ครับพี่

ออกดอกพ่นไรได้บ้างครับ

ทุกภาพเป็นอาการเกิดพิษจากการพ่นสาร ที่มากชนิดและผสมไม่ถูกต้อง
โดยเฉพาะการผสมสารประเภทน้ำมัน กับสารอื่น และ ปุ๋ยน้ำ ต้องพยายามหลีกเลี่ยง

1 Like