อยากรู้ราคาเจาะน้ำบาดาล

อยากรู้ราคาเจาะน้ำบาดาล

1 Like

ขึ้นกับความยากง่าย ความลึก ตื้น ปริมาณน้ำที่ต้องการ ชนิดของปั๊ม หลัก แสนบวกลบอันนี้คงต้องต่อรองราคากันเอง หรือลองสอบถาม กรมทรัพยากรนำ้บาดาลประเมิณราคาให้