มะเขือม่วงเพลี้ยไฟใช้ยาอะไรช่วยแนะนำหน่อยครับ

มะเขือม่วงเพลี้ยไฟใช้ยาอะไรช่วยแนะนำหน่อยครับ

เพลี้ยไฟในบ้านเราปรับตัวดื้อยาหมดทุกพืช เลือกใช้ยากลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคยใช้จะช่วยได้ สารที่พอใช้ได้กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3ไบเฟนทริน กลุ่ม6 อีมาเมกติน กลุ่ม 23สไปโรมีไซเฟน กลุ่ม 4ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด อิมิดาโคลพริด ซัลฟอกซาฟลอร์ กลุ่ม 1เบนฟูราคาร์บ คาร์โบซัลแฟน สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน+อิมิดาโคลพริด แหล่งดื้อยามากอาจใช้การผสมแบบแท้งค์มิกซ์ เช่น กลุ่ม 1+2 1+3 1+4 1+6 2+3 2+4 2+6 3+4 3+6 แต่การผสมในถังต้องระวังยาตกตะกอน แยกชั้น หรืออาจเป็นพิษต่อพืช

1 Like

กลุ่มใดที่แรงที่สุดครับ