มะลิดอกแห้งมีวิธีแก้อย่างไรบ้างคะ

มะลิดอกแห้งมีวิธีแก้อย่างไรบ้างคะ

1 Like

มีรูปอาการแห้งที่ว่าไหมครับ

แบบนี้ค่ะ