การทำมังคุดผิวมันทำอย่าไร

การทำมังคุดผิวมันทำอย่าไร

1 Like

ต้องควบคุมเพลี้ยไฟตั้งแต่ระยะแตกใบอ่อน ออกดอก และติดผล หากเพลี้ยไฟระบาดผิวจะเป็นขี้กลาก ควรใช้สารกลุ่มใหม่ๆเช่น กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 2 ฟิโพรนิล กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 13 คลอร์ฟีนาเพอร์ สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3 ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน อิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน กลุ่ม 4+6 ไทอะมีทอกแซม+อะบาเมกติน ถ้ามีการพ่นติดต่อกันให้เปลี่ยนกลุ่มสาร โดยพ่นสารกลุ่มเดิมได้ไม่เกินรอบ 15 วัน เพื่อป้องกันเพลี้ยปรับตัวดื้อยา

4 Likes

ขอบคุณมาก…ครับ ทำลูกให้โตทำอย่างไร การตัดแต่งกิ่งมีผลกับมังคุดไหม…ครับ